Aplikace - provozní voda a roztoky

I v nepotravinářských odvětvích průmyslu bývá důležité sledovat aktuální stav vody (např. v chladicích systémech) a vodných roztoků používaných v různých lázních, kde mikrobiální znečištění negativně ovlivňuje primární funkci kapaliny a může vést např. k zanášení filtrů nebo nutnosti vyměnit celou náplň lázně.

Test okamžitě zjistí úroveň mikrobiální kontaminace v kapalině (někdy označované jako "oživení") a umožňuje okamžitou nápravnou akci. Optimalizuje tak použití biocidních přípravků a zaručuje včasnou diagnostiku problémů. Umožňuje také správnou volbu intervalů pro výměnu náplní, sanitaci atd.

Pomocí testů Aquasnap Total a Aquasnap Free je možné také okamžitě sledovat účinnost dávkovaných biocidů. Celý provozní systém je tak prokazatelně pod kontrolou.

V případech, kdy je zapotřebí sledovat kapaliny s vyšší úrovní čistoty, nebo složení lázně neumožňuje správnou funkci testu, je třeba zařadit jednoduchou filtraci (viz postup aplikace "voda s filtrací").

Postup:
   Odebrat vodu pomocí odběrové špičky
   Aktivovat a protřepat
   Změřit

Délka testu:
   cca 30-40 vteřin

Test:
   Aquasnap - specializovaný test na kontrolu oplachové vody

Použití:
   Sledování chladicích systémů
   Sledování průmyslových lázní
   apod.