Základní představení ATP testu

ATP test (nebo také bioluminiscenční test) je ve své podstatě systém monitoringu úrovně hygieny, tj. zpravidla sledování efektivity čištění a sanitace. ATP test je třeba chápat jako TEST ZNEČIŠTĚNÍ, neboť ukazuje přítomnost organické hmoty, která slouží jako substrát pro zachycení mikroorganismů, živná půda pro jejich růst a zároveň jejich ochrana před působením desinfekčních prostředků. Když si uvědomíme, že cílem čištění výrobního zařízení je odstranit veškeré tyto nečistoty, je ATP test ideálním způsobem kontroly úspěšnosti čisticích procesů. ATP test je dnes díky své vysoké citlivosti, velké šíři aplikací a jednoduchosti použití nejrozšířenější a obecně akceptovanou provozní metodou.

Na těchto stránkách Vám představujeme SystemSURE - systém detekce ATP od firmy Hygiena, který nabízí moderní a snadno použitelné řešení pro firmy hledající zajištění hygienického stavu svých výrobních prostor.

SystemSURE umožňuje firmám:
    Průběžné sledování čistoty povrchů výrobního zařízení
    Sledování kvality oplachové vody a provozní vody
    Provedení okamžité nápravné akce
    Zařazení kontroly čistoty do systému HACCP/ISO
    Snížení množství používaných tradičních mikrobiologických testů
    Zlepšení hygieny provozu a ověření práce pracovníků provádějících sanitaci
    Záznam a dohledatelnost výsledků testů, uplatnění změn a prokázání souladu s HACCP, SSOP a průmyslovými standardy
    Optimalizace použití sanitačních chemikálií a sanitačních postupů
    Ochrana značky a pověsti firmy zvýšením kvality a zamezení vracení produktů

Provedení testu
ATP test vždy vyžaduje 2 základní složky - jednorázový testovací přípravek a měřicí přístroj (tzv. luminometr). Testovacím přípravkem se provede odběr vzorku a zároveň obsahuje potřebný reagent. V luminometru se pak test změří a zobrazí se výsledek. Celý test tak zpravidla nezabere více než 1 minutu.

Stručné představení ATP systému SystemSURE.pdf