Software SureTrend

SureTrend Data Analysis Software je program, který slouží k plnému využití všech možností luminometrů SystemSURE. Lze jej použít ve spojení s přístroji SystemSURE II/Plus/EnSURE. V případě verzí Plus a EnSURE je program SureTrend automaticky součástí dodávky přístroje.

Velkou výhodou je plná lokalizace do češtiny.

Nastavení přístroje
    Nastavení identifikace uživatelů
    Nastavení popisků odběrových míst a příslušných limitů
    Rozdělení odběrových míst do vzorkovacích plánů

Správa výsledků
    Přenos výsledků z přístroje SystemSURE do počítače
    Automatické rozdělení podle kontrolních míst
    Zpracování a vyhodnocení výsledků - archivace, dlouhodobé trendy, tvorba reportů, grafů atd.

Vlastnosti
    Vše v českém jazyce
    Program je určen pro Windows XP/2000/Vista/7/8/10
    Intuitivní ovládání
    Rychlá tvorba reportů podle šablon
    Export dat do Excelu

Klíčovými výhodami a vlastnostmi programu SureTrend jsou:
    Zcela samostatná aplikace bez potřeby současné instalace jakéhokoliv dalšího programového vybavení (jako by mohl být Microsoft Excel nebo Microsoft Access)
    Přímý přenos výsledků testů z jednoho nebo více přístrojů SystemSURE II/Plus/EnSURE do jednoho programu, včetně možnosti importu výsledků z jiného pracoviště.
    Uložení stažených výsledků v jednom komplexním databázovém souboru, který může být chráněn proti nechtěné manipulaci s výsledky
    Možnost sdíleného síťového přístupu k databázi pro více uživatelů současně
    Volitelné poznámky k výsledkům testů a výstupním přehledům
    Plně konfigurovatelný výstupní formulář, generování dat a tisk
    Analýza trendů naměřených hodnot ve specifických časových úsecích
    Nastavení vzorkovacích míst a limitů a jejich přenos do jednotlivých přístrojů SystemSURE Plus/EnSURE
    Automatická synchronizace data a času přístroje s počítačem