Nebojte se zavádění ATP testu

Nemáte přesnou představu jak test vypadá, jak se vyhodnotí a jak byste ho mohli zavést ve Vašem podniku? Věřte, že podrobné znalosti má málokdo. Ale není žádný problém - součástí systému je kompletní podpora z naší strany.

    Nejprve Vám představíme a předvedeme celý systém a jeho možnosti, prodiskutujeme s Vámi Vaše nároky a potřeby provozu. Pomůžeme
      Vám s výběrem nejvhodnější aplikace pro Vaše podmínky.
    V případě Vašeho zájmu může následovat zapůjčení přístroje na 2-3 týdny a Vaše zkoušení v reálném provozu.
    Dále probereme možnosti financování nákupu a provozu systému (pronájem, dlouhodobé objednávky apod.), abyste dosáhli nejvýhodnějších
      možných cen.
    Pokud se rozhodnete systém pořídit, následuje podrobné zaškolení obsluhy. A poté samozřejmě dlouhodobá spolupráce, kdy jsme Vám
      kdykoliv k dispozici při řešení jakýchkoliv dotazů, připomínek a nejasností.

Průvodce ATP systémem SystemSURE
Každý nový uživatel obdrží se systémem tištěného PRŮVODCE, kde jsou obsaženy základní informace pro správné použití a úspěšné zavedení ATP testu:
    Princip ATP testů (popis bioluminiscence, interpretace výsledků atd.)
    Správné použití systému (odběr vzorků, výběr vzorkovacích míst)
    Stanovení limitních hodnot a nápravných opatření (návaznost na HACCP/ISO)
    Zajištění spolehlivosti výsledků
    ...a mnoho dalšího

Instalace a zaškolení
Automatickou součástí pořízení systému je kompletní zaškolení obsluhy, vysvětlení způsobu odběru vzorku a ovládání přístroje. Je-li součástí systému program SureTrend, provádí se také instalace programu a zaškolení v jeho ovládání. Pochopitelně není problém kdykoliv později zaškolení zopakovat nebo doplnit podle potřeby.

Služba
Pokud se nechcete sami podrobně zabývat problematikou zavedení ATP testů do Vaší výroby, máte možnost využít naší volitelné služby. V rámci této služby Vám pomůžeme připravit systém tak, aby byl připraven k ostrému provozu. Jedná se především o asistenci při vytipování kontrolních míst, stanovení vhodných limitů, přípravu vzorkovacího plánu, rozběhnutí zkušebního provozu a jeho vyhodnocení. Výsledkem je potom hotový kontrolní systém začleněný do HACCP/ISO.